Sponsorovereenkomst

bevestigt hierbij de sponsoring ten bate van het Bondsfeest 2018 te Doenrade. 
Voor uw administratie ontvangt u van ons een factuur.
Graag willen wij u verzoeken dit bedrag vóór 1 juli 2018 te voldoen middels overschrijving op bankrekeningnummer NL30 RABO 0321 9682 20 t.n.v. ‘Stichting Bondsfeest Doenrade 2018’.
 
Het aanleveren van uw logo/advertentie dient te geschieden vóór 1 juli 2018. 
Gelieve dit als *.pdf, *.jpeg of *.eps -bestand te mailen naar sponsoring@denderendoordoonder.nl .
 
Wij danken u voor uw sponsoring en vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.